Dry weight loss: Oromia, Ethiopia - Maize - 2017

Annual total First season Second season Third season
Oromia   21.2  

Data version 2.19.3