Dry weight loss: Oromia, Ethiopia - Maize - 2021

Annual total First season Second season Third season
Oromia   621,722  

Data version 2.18.1