Dry weight loss: Oromia, Ethiopia - Sorghum - 2021

Annual total First season Second season Third season
Oromia   12.5  

Data version 2.19.3