Nutritional losses: Madagascar - Barley - 2021

Nutrients lost (quantity)
Madagascar total Alaotra-Mangoro Amoron'i Mania Analamanga Analanjirofo Androy Anôsy Atsimo-Andrefana (South-West) Atsimo-Atsinanana (South-East) Atsinanana (East) Betsiboka Boeny Bongolava Diana Haute Matsiatra (Upper Matsiatra) Ihorombe Itasy Melaky Menabe Sava Sofia Vakinankaratra Vatovavy-Fitovinany
Energy (kcal)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Carbohydrate (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Protein (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Fat (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Fibre, total dietary (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Calcium, Ca (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Iron, Fe (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Zinc, Zn (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Folate, total (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3